Tieteiden yön tunnelmissa

null

Unkarin kulttuuri-instituutti on viime vuosina osallistunut Tieteiden yöhön mielenkiintoisilla luennoilla, ja aiomme olla mukana ensikin vuonna.

Tieteelliseen tunnelmaan virittäydymme jo nyt julkaisemalla TALLENTEEN kognitiotieteen dosentti Otto Lapin esitelmästä Miten robottiauto näkee maailman?, joka pidettiin etätapahtumana tammikuussa.

Esitelmä tarkastelee perustavanlaatuisia eroja siinä, miten ihmisaivot ja tekoäly hahmottavat monimutkaisia dynaamisia tehtäväympäristöjä, kuten liikennettä. Mitä itseajavalta autolta oikeastaan vaaditaan? Mitkä ovat ihmisen ja koneen vahvuudet ja heikkoudet? Ihmisälyn ja koneälyn eroja käsitellään konkreettisesti ajotilanteiden kautta: miten erilaiset skenaariot tuovat esiin ihmisen ja koneen erilaiset tavat havaita, ajatella ja toimia? Skenaarioiden inspiraationa on autonomisten ajoneuvojen testirata ZalaZONE Unkarissa.