"За унгарската независимост – 1848-1849" | ИЗЛОЖБА

Дата: 8 Май - 12 Юни
Място:  Шумен - Къща музей "Лайош Кошут"
ул. Цар Освободител 115

Историята на унгарската революция и борба за свобода от 1848-1849 г. е едно от най-важните събития в унгарската история. През тази година и половина страната прави стъпки от феодална система към буржоазно общество. Всичко това се случва в рамките на един голям европейски революционен процес и унгарските и международните събития са в непрекъснато взаимодействие. Немските и италиански обединителни движения, създаването на единна Полша, опитът за федеративно преустройство на Хабсбургската империя оказват влияние на унгарските събития, както и унгарската революция и борба за свобода оказва влияние върху тях. Един от най-либералните за епохата закони за освобождаване на крепостниците се ражда в Унгария; за кратко време страната създава армия на европейско ниво и в края на юли 1849 г., изпреварвайки повечето европейски страни, унгарският парламент приема решение със силата на закон за еманципацията на националните малцинства и еврейското население.

Унгария не успява в мирни условия да проведе буржоазната реформа, от пролетта на 1848 г. е принудена да прибегне до оръжие в защита на някои от достиженията си. До април 1849 г. борбата е отбранителна, тогава обаче унгарският парламент обявява независимостта на страната и детронирането на Хабсбургската династия. С тази стъпка битката става и война за независимост, която Австрия успява да потуши само с помощта на руския цар. По безподобен дотогава в европейската история начин се налага две велики сили да обединят армиите си, за да сразят унгарската революция и борба за свобода.

Изложбата се състои от 16 двуезични (български и английски) табла, всяко от тях има заглавие: общо табло "За унгарската независимост 1848-1849", 15 март - Националният празник на Унгария, Първото отговорно унгарско правителство, Националната гвардия, Раждането на хонведската армия, Хонведската пехота, Здравеопазване по време на борбата за свобода, Хонведската кавалерия, Първото унгарско военно отличие, Хонведската артилерия, Завземането на Будимската крепост, Чети, Чуждестранните легиони, Капитулацията, Ден на национален траур: 6 октомври и репресиите, Унгарската емиграция.

null