Преводачески конкурс 2022 | Работилница за обсъждане на преводаческите проблеми

Дата: 11 Юни
Място:  Къща за литература и превод
София, ул. Латинка 12

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският културен институт и специалност "Унгарска филология" към СУ "Св. Кл. Охридски" обявиха конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза. Конкурсът се осъществи с финансовата подкрепа на Програма "Гост-преподаватели за унгарската култура" при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария, със съдействието на унгарския лектор в София, и с партньорството на "Литературен вестник", Фондация „Унгарска преводаческа къща“ Балатонфюред и Къща за литература и превод.

Тази година участниците превеждаха разказ на Кристиан Гречо и/или стихотворение на Янош Афра.

Работилницата ще се проведе с участието на всички участници, под ръководството на членовете на журито.