ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ eUConvArt | С участието на Андреа Ковач от Унгария

Дата: 6 Октомври
Час: 08:00
Място:  София
SofiaLab, онлайн

Програмата EUNIC eUConvArt ще се проведе от 4 до 8 октомври.

Събитията в програмата целят да представят успешни практики по управление на културните пространства в Европа, за надграждане уменията в културния сектор в България и ще покрият следните теми:
✔ Мисии и политики
✔Организация на културните пространства
✔Развитие на аудиториите, маркетинг и комуникации
✔Продукция и програмиране
✔Управление на отношенията със заинтересованите страни и Бизнеспланиране

Регистрирайте се до 30 септември на https://bit.ly/3EIbcda

*Обучението се води на английски, с превод на български

null

* Събитието ще се проведе на живо (хибридно), ако противоепидемичните мерки позволяват, в SofiaLab (Иновативно пространство на Столична община, администрирано от Асоциация за развитие на София, ул. „Сердика“ №1, ет.3). След приключване на регистрацията, всички регистрирани ще получат уточняваща информация за начина на провеждане на обучението, както и линк за връзка онлайн.

Създадена по инициатива на EUNIC Bulgaria, програмата за обучение eUConvArt се координира от Британския съвет в България в партньорство с Австрийско посолство, Полския институт в София, Посолство на Ирландия в България, „Гьоте-институт“ България, „Институто Сервантес“, Институт Лист | Унгарски културен институт София, Асоциацията за развитие на София, Дирекция „Култура“ на Столична община и НПО „Топлоцентрала“.

Програмата цели да представи успешни практики по управление на културните пространства в Европа, за надграждане уменията в културния сектор в България. В основата на обучението са поредица от презентации и анализи във вид на „болтове и гайки“ - с други думи – необходимият строителен материал за основата, необходима за проектирането и прилагането на ключовите политики и практики, предимно засягащи организацията, програмите, развитие на публики и набирането на средства, които са съществени за ефективното функционирате на културното пространство.

Цели

• Развие на управленчески капацитет за дългосрочно устойчиво функциониране на културните центрове от културни и социални предприемачи.

• Създаване и развитие на иновативни, самостоятелни форми на сътрудничество между независимия сектор и културните институти, работещи в различните жанрове.

Програма

4 октомври 14:00 – 16:00 ч. Мисии и политики – проучване на начините, по които дефинираните цели успешно се превръщат в практически всекидневни действия от всяко едно звено в организацията за осъществяването на широкообхватните амбициозни задачи за всяко културно пространство.

5 октомври 14:00 – 17:00 ч. Организация на културните пространства - успешни модели за роли, отговорности, функции и взаимодействия на различните екипи за „холистично“ опериране на организацията.

6 октомври 11:00 – 14:30 ч. Развитие на аудиториите, маркетинг и комуникации – идентифициране на публиката, подходяща за организацията, изработване на ясно определени стратегии за комуникация с различните публики за увеличаване на броя им

7 октомври 11:00 – 12:30 ч. Продукция и програмиране - планиране на организацията за успешно функциониране в съответствие с мисията на културното пространство, както и насочено към развитие на публики; генериране на приходи и др.

8 октомври 14:00 – 16:00 ч. Управление на отношенията със заинтересованите страни и Бизнеспланиране – роля и отговорности на всеки член на екипа на организацията за поддържането и управлението на отношенията с възложители, спонсори, партньори на събитията, както и механизмите, необходими планиране и развиване на дейностите в средносрочен и дългосрочен план.

Ден 3 (Сряда, 6 октомври 11:00 до 14:30 ч.)

Развитие на аудиториите, маркетинг и комуникации - определяне на съответстващите на пространството публики, в това число заинтересовани лица, творци и културни организации, различни сегменти от общата публика; дефиниране и развитие на стратегии за комуникация с тях (в този модул се предвиждат дискусии по теми за достъп и включване, общностите, които обслужва, творчески резиденции и образователни програми)

Презентатори: Sophie Becker, Германия, Katherin Andreeva, Испания, Agata Etmanowicz, Полша, Andrea Kovács, Унгария, Astrid Exner, Ръководител отдел Комуникации, WUK, Австрия

Модератор: Яна Генова, директор, Next Page Foundation

Андреа Ковач е собственичка и основателка на агенцията за изкуства „Let_it_Be“; мениджър, куратор и автор на програми. Художествен мениджър на няколко национални и международни продукции, в които се разработват форми на интердисциплинарно сътрудничество между различни области на изкуството и креативните индустрии. Собствената й агенция за изкуства „Let_it_Be“ се занимава с управление и представяне на проекти, които работят на основата на нови вид синергия между изкуството и технологиите. Тя е редактор на програмната серия „Trafó House of Contemporary Arts’ smART!“;освен това е една от кураторките на „Zsolnay Light Festival“. Преди тази си дейност е работила във Финландия, в Музея за съвременно изкуство KIASMA и в Dance House в Хелзинки.

източник: https://letitbeartagency.com/

източник: https://letitbeartagency.com/

Let it Be! art agency разработва нови интердисциплинарни форми на сътрудничество между различните области на изкуствата и креативните индустрии, като проучва възможностите за иновативни видове сътрудничество. Агенцията управлява и сътрудничеството между различните медийни и урбанистични проекти, чийто център е идеята за нов вид синергия между изкуството и технологиите. За своите клиенти агенцията Let it Be! изработва и осъществява творчески концепции и създава условия за работа на медийни художници и дизайнери. Методът на обучение е основан на натрупания опит, както и на силата на социалния усет; в работата за развитието на града залага на правилното използване дори на маломащабни възможности и си поставя за цел да насочи вниманието към творческия потенциал в техническите нововъведения.

източник: https://letitbeartagency.com/

източник: https://letitbeartagency.com/