Финисаж на изложбата MOME THIRTYTHREE

Дата: 6 Октомври
Час: 15:00
Място:  Институт Лист | Унгарски културен институт София
ул. Аксаков 16
Барнабаш Тот (Барни): Outlaws\' yard, 2010

Барнабаш Тот (Барни): Outlaws\' yard, 2010

6 октомври, сряда, 16.00 ч., Институт Лист София

Финисаж на изложбата с участието на доц. Габор Мате, член на Кураториума на проекта "MOME THIRTYTHREE" и ръководител на катедра "Фотография" в Университета по изкуствата "Мохоли-Над" - Будапеща и гл. ас. д-р Иван Кюранов, катедра "Изкуствознание", дисциплина "Фотография" в Национална художествена академия

Първият курс на обучение по фотография започва през 1984 година. През изтеклите оттогава близо четири десетилетия унгарското общество, култура и исторически възгледи коренно се променят, навлизат в ново хилядолетие, отварят се нови хоризонти. Съзрява нова генерация, чиято централноевропейска идентичност се определя от географски много по-широки от всичко досега хоризонти и под влиянието на глобалното въздействие, така възниква въпросът каква роля играе в това образованието, носещо вече марката „Ласло Мохоли Над“.

Изложбата съзнателно избягва линеарността и базираното на времевата последователност представяне, както и обичайните групирания по жанрове. Водещ принцип при композирането, нагаждайки се към тематично насоченото обучение, характерно за образованието, става понятието за хоризонта. Тази много реална, но и въображаема линия разделя и свързва в едно физически, образни и символични области, като подчертаните противоположни и все пак допълващи се двойки понятия: съмнителното равновесие на природа и култура, сблъсъка на „тогава“ и „сега“, на „съзнателно“ и „несъзнателно“, колебанието между надежда и безнадеждност. В понятийните, предметни и психологически творчески пресечни точки настоящата съвкупност на общия знаменател и творческите позиции на тази дуалност освен, че представя начин на мислене, превърнал се в запазена марка, може да бъде тълкувана и като възможна самодефиниция на унгарската фотография от новото хилядолетие.

Повече за изложбата: photography.mome.hu, thirtythree.mome.hu, capacenter.hu