Унгарски отличия на Националния празник за Иванка Павлова, Дьорд Сонди, Йордан Йорданов и Костадин Гърдев

По повод Националния празник 15 март президентът на Унгария присъжда отличия по предложение на министър-председателя.
Бяха определени следните отличия за заслуги в укрепването на двустранните унгарско-български отношения.

Рицарски кръст на Унгарския орден за заслуги, гражданска степен получават:

ИВАНКА ПАВЛОВА, поетеса и преводачка
в знак на признание за популяризирането на унгарската култура в България чрез преводите на български език на шедьоврите на унгарската художествена литература, както и чрез публикациите си за унгарски автори класици.

Д-Р ДЬОРД СОНДИ, поет, носител на наградата "Атила Йожеф", българист, преводач, редактор
в знак на признание за неговата творческа, редакторска и издателска дейност, с която допринася за съхранението на унгарската идентичност и популяризирането на унгарските културни ценности.

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ, почетен консул на Унгария във Варна
в знак на признание за работата му в развитието на унгарско-българските икономически връзки, за подкрепата му за унгарската култура, както и за консулската помощ, оказана на унгарски граждани, изпаднали в беда в България.

Унгарски златен кръст за заслуги, гражданска степен получава:

Проф. д-р КОСТАДИН ВЕСЕЛИН ГЪРДЕВ, историк, бивш директор на Българския културен институт в Будапеща
в знак на признание за укрепването на унгарско-българските научни връзки, както и за постиженията му в изследванията и документирането на общите исторически паметници на двата народа.

Поздравяваме наградените от сърце!

Източник: https://www.facebook.com/HunEmbassy.Sofia/

Подробности за наградите могат да бъдат прочетени в унгарския Държавен вестник (на унгарски език).

null