Приключи конкурсът за изготвяне на нова визия на фасадата на Унгарския културен институт

От 1 септември 2020 г. Унгарският културен институт има ново лого. Новата емблема възпроизвежда формата на фрактурния шрифт, игриво сливайки буквите "h" и "u", с което напомня за използваното в международен план съкращение на страната – hu. Новото лого не само ни представя елегантно чрез съчетаването на буквите H+U и M (magyar – унгарски, унгарец), но и закачливо отправя младежкия и енергичен поздрав "Hi".

В тази връзка обявихме конкурс за изготвяне на проект за нова визия на фасадата на Унгарския културен институт, в който се включиха ученици от ЧПГ „Образователни технологии“ и студенти от Департамент „Графичен дизайн“ към НБУ.

Целта на проекта за изготвяне на нова визия на фасадата на Института беше да се осъвремени нейният дизайн, да се модернизира комуникацията, за да се достигне и до нови целеви групи. Цел също беше визията да комуникира мястото като център за културни събития, свързани с Унгария.

Учениците от ЧПГ „Образователни технологии“ представиха своите проекти през февруари (показахме ги във фейсбук-страницата на УКИ), а студентите от Департамент „Графичен дизайн“ към Нов български университет с ръководител д-р Стоян Манчоров представиха своите презентации на 19 март в платформата ZOOM.

Представители на Унгарския културен институт внимателно разгледаха и обсъдиха проектите и след консултация с преподавателя от Департамент "Графичен дизайн" към НБУ гл. ас. д-р Стоян Манчоров се взе решение наградата да бъде поделена, присъжда се на Илия Захариев и Радина Димитрова.

Честито на победителите!

Илия Захариев, проект

Илия Захариев, проект

Илия Захариев, проект-фасада

Илия Захариев, проект-фасада

Радина Димитрова, проект

Радина Димитрова, проект

Радина Димитрова, проект-фасада

Радина Димитрова, проект-фасада

Ето и проектите на останалите участници (представяме графичния проект, изглед откъм фасадата и откъм ул. "Аксаков").

Проект на Борис Русев

Проект на Десислава Григорова

Проект №1 на Маряна Шадрина-Петрова

Проект №2 на Маряна Шадрина-Петрова

Проект на Моника Димитрова

Проект №1 и 2 на Стефан Илиев

Проект със съдействието на ЧПГ „Образователни технологии“ и Департамент „Графичен дизайн“ към НБУ.