Как ще живеем заедно? – изложбата на унгарския павилион на Биеналето във Венеция

Как ще живеем заедно? – изложбата на унгарския павилион на Биеналето във Венеция

Дванайсет централно- и източноевропейски архитектурни кантори преосмислят модерното архитектурно наследство на Будапеща на откритата в четвъртък в унгарския павилион на ХVІІ Архитектурно биенале, Венеция изложба Othernity – Прекондициониране на модерното ни наследство.

Поради епидемиологичната обстановка отложеното за тази година архитектурно биенале се организира при повишени мерки за сигурност, затова и унгарският павилион беше открит по необичаен начин, във виртуална форма.

Изложбата Othernity рефлектира върху централната тема на тазгодишното биенале, върху отговора на въпроса How will we live together? (Как ще живеем заедно?): търси отговор на това какви възможности крие за архитектите на бъдещето много оспорваното и от много гледни точки остаряло наследство на модерната архитектура.

Фото: Даниел Дьомьолки / Dömölky Dániel

Фото: Даниел Дьомьолки / Dömölky Dániel

Кураторът Даниел Ковч и неговият екип, включващ Роберт Атила Чока, Саболч Молнар и Давид Шмило, се обърнаха към дванайсет архитектурни кантори с покана да преосмислят дванайсет емблематични модерни сгради в Будапеща, показвайки по този начин възможен път за сближаване на архитектурата на миналото и бъдещето. Изложбеният проект Othernity е първият проект за изложба в историята на унгарския павилион, базиран на широко международно сътрудничество, подготвен на един уъркшоп в Будапеща през 2019 година.

Избраните будапещенски сгради са построени през втората половина на ХХ век, по време на социалистическия режим и въпреки ценността си днес вече са застрашени, няколко от тях след началото на проекта бяха дори разрушени.

Илюстрация на изложените творби. Илюстрация: Paradigma Ariadné / A kiállított munkák illusztrációja. Illusztráció: Paradigma Ariadné

Илюстрация на изложените творби. Илюстрация: Paradigma Ariadné / A kiállított munkák illusztrációja. Illusztráció: Paradigma Ariadné

Даниел Ковач напомня, че „опознаването на миналото, помиряването със собствената ни история е необходимо за изграждането на устойчивото бъдеще. В това еднаква отговорност носят обществото и творецът, възложителят и архитектът. Не мислим, че всяка модерна къща трябва да бъде спасена, но сме сигурни, че всяка има своите ценности и е свързана с истории, значения, спомени, които трябва да бъдат опознати, преди да вземем решение за бъдещето им. Проектът Othernity цели да напомни за тази личностна страна в историята на архитектурата и в правенето на архитектура. 

Фото: Даниел Дьомьолки / Dömölky Dániel

Фото: Даниел Дьомьолки / Dömölky Dániel

Изложбата се състои от две зали: Лабораторията документира историческото състояние на дванайсетте сгради, а Showroom представя дванайсет съвременни архитектурни рефлексии. Изграждането на двете части стана с отразяване на параметрите на предметите от изложбата: двата наратива са неделими един от друг и могат да се тълкуват само във взаимовръзката си.

Широката публика ще може да види изложбата от събота, след професионалната програма на Венецианското биенале, до 21 ноември в унгарския павилион в парка Джардини, а след това от декември, и в музея „Лудвиг” в Будапеща.

Източник: https://kultura.hu