Хунгарикуми I. Вино "Егри бикавер". Продукти, произведени от гушени гъски. Унгарски мед от акация

null

ЩО Е ТО ХУНГАРИКУМ?

Хунгарикум е колекция, обединяваща всички онези духовни, културни и материални произведения, създадени от унгарския народ през вековете, които се възприемат като родни от всеки унгарец, където и да се намира по света. Колекцията е съзнателно изградена, за да представи пред света изобретателността, креативността, съзидателната енергия и жизнеспособност на унгареца.

Законът за хунгарикумите, който влиза в сила на 1 юли 2012 година, дава следната формулировка за понятието:

"хунгарикум: събирателно понятие, което обозначава ценност, достойна за отличаване и подчертаване, в единна система за класификация и регистриране, която представлява върхово постижение на унгарската нация с типична унгарска характеристика, уникалност, специфичност и качество."

Как нещо може да стане хунгарикум?

В съответствие с принципа "отдолу нагоре" в националната пирамида на ценностите, попълвайки определен формуляр, всеки може да предложи ценност за включване в списъка с ценности от основно ниво. След приемането й тя - вече с названието "национална ценност" - може да бъде предложена на Комитета по хунгарикумите за включване в унгарския Регистър за изключителни национални ценности и след позитивно решение може да бъде включена в Колекцията "Хунгарикуми".

Представяме ви хунгарикумите от раздела "Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост". Сега това са: вино "Егри бикавер", продукти, произведени от гушени гъски, и унгарски мед от акация.

10. Вино „Егри бикавер“ (Бича кръв от Егер) – „Егри бикавер“ е първото вино със защитен произход в съвременната история на виното в Унгария (Правилник на „Егри бикавер” от 1997 г.). Това купажно червено вино е есенцията на червените вина от Егер; вино тероар, което носи вкуса на местните почви, както и на уникалния мезоклимат. То отразява мисленето на хората от този район по отношение избора на сортовете, обработката на гроздето, както и избора на продължителност и метод на зреене.

11. Продукти, произведени от гушени гъски - Продуктите, произведени от гушени гъски, се разглеждат като едни от най-важните символи на културата на селскостопанското производство в Унгария. Продуктите от гъски, отглеждани традиционно на открито, а след това хранени с царевичен фураж, са гастрономически съкровища. Навсякъде по света храните, приготвени от черен дроб на угоена гъска, както и храните от месо на угоени животни, се считат за истински специалитети.

12. Унгарски мед от акация – Медът от акация е светъл, с мек, леко кисел вкус, и аромат на акациев цвят. Нюансите му се простират от почти безцветно до леко жълтеникаво. Поради високото съдържание на захар, не се кристализира, с години остава в течно състояние. Вкусът му не е характерен, поради което консумацията му се препоръчва на хора, които тепърва се запознават с меда като продукт.

Хунгарикум - колекция от уникални унгарски продукти, произведения и постижения 

Източник на текстовете и снимките: http://hungarikum.hu/

Превод на текстовете: Унгарски културен институт и Посолство на Унгария в София

null