Хунгарикуми I. Наденица "Чабаи". Наденица "Дюлаи". Козуначено коминче

null

ЩО Е ТО ХУНГАРИКУМ?

Хунгарикум е колекция, обединяваща всички онези духовни, културни и материални произведения, създадени от унгарския народ през вековете, които се възприемат като родни от всеки унгарец, където и да се намира по света. Колекцията е съзнателно изградена, за да представи пред света изобретателността, креативността, съзидателната енергия и жизнеспособност на унгареца.

Законът за хунгарикумите, който влиза в сила на 1 юли 2012 година, дава следната формулировка за понятието:

"хунгарикум: събирателно понятие, което обозначава ценност, достойна за отличаване и подчертаване, в единна система за класификация и регистриране, която представлява върхово постижение на унгарската нация с типична унгарска характеристика, уникалност, специфичност и качество."

Как нещо може да стане хунгарикум?

В съответствие с принципа "отдолу нагоре" в националната пирамида на ценностите, попълвайки определен формуляр, всеки може да предложи ценност за включване в списъка с ценности от основно ниво. След приемането й тя - вече с названието "национална ценност" - може да бъде предложена на Комитета по хунгарикумите за включване в унгарския Регистър за изключителни национални ценности и след позитивно решение може да бъде включена в Колекцията "Хунгарикуми".

Представяме ви хунгарикумите от раздела "Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост". Сега това са: наденица "Чабаи", наденица "Дюлаи" и козуначено коминче.

4. Наденица „Чабаи“ – Днешната форма на наденица „Чабаи“ се свързва с Наполеоновите войни. Приготвянето на наденица „Чабаи“, рецептата и свързаните с нея традиции, се предават от поколение на поколение, от баща на син. Наденица „Чабаи“ е добре приета марка, позната както в целия Карпатски басейн, така и зад Океана - в Австралия, Северна и Южна Америка.

5. Наденица "Дюлаи" – Историята на месната промишленост на град Дюла и наденицата "Дюлаи" ни връща приблизително век и половина назад. В началото на ХХ-ти век домашно приготвената наденица от фермата на Йожеф Балог Младши е била вече известна в цяла Европа. Производството на наденицата "Дюлаи" се осъществява на първоначалното си място с прилагането на традиционни технологии, като се опушва на естествен пушек от истинско буково дърво и се оставя да зрее в камера за зреене.

6. Kозуначенo коминчe – Kозуначенoтo коминчe e любимo тестено изделие в Унгария и унгароезичните територии в Румъния – Трансилвания и областта Секей. Името му произхожда от удължената, цилиндрична форма, напомняща комин. Една от първите придобили известност рецепти идва от готварската книга на графиня Мария Микеш от Забола през 1784 година. В края на XVIII век тестеното изделие се разпространява на цялата унгарска езикова територия и се превръща в определящ елемент на кулинарното изкуство както в градовете, така и в селата.

Хунгарикум - колекция от уникални унгарски продукти, произведения и постижения 

Източник на текстовете и снимките: http://hungarikum.hu/

Превод на текстовете: Унгарски културен институт и Посолство на Унгария в София

null