Конкурс за стипендии за учебната 2022/2023 година на Министерството на външните работи и външноикономическите връзки

Конкурс за стипендия "Унгарски език и унгаристика" за учебната 2022-2023 година
Повече информация (на английски език): тук
Краен срок за подаване на документи: 8 март 2022 г.

Конкурс за стипендия "Унгарски език и унгарознание" за учебната 2022-2023 година
Повече информация (на английски език): тук
Краен срок за подаване на документи: 10 март 2022 г.

Конкурс за стипендия "Превод" за учебната 2022-2023 година
Повече информация (на унгарски език): тук
Краен срок за подаване на документи: 10 март 2022 г.

Можете да кандидатствате за програмите през сайта https://spjelentkezes.mdakft.hu/